Otsi      Print      Sisukaart

OOTAME TEID JÕULUKUU RAAMATUMÜÜGILE

RAHVUSRAAMATUKOGUS 10.-14. DETSEMBRIL 

Eksaminandile matemaatika riigieksamist 2018

Eksaminandile matemaatika riigieksamist 2018

Autor: Helgi Uudelepp, Ahto Lõhmus
Lehekülgi: 112
ISBN: 1406-8540
Ilmumisaeg: jaanuar 2018
Raamat on läbi müüdud

Kogumikus on loetletud riigieksami sooritajale vajalikud põhiteadmised ja -oskused ning antud nendega seonduvad valemid ning joonised. Põhioskuste olemust ja lahenduste vormistamist selgitatakse näiteülesannete varal, edasi on harjutusülesanded.

 Lisaks teemade kaupa rühmitatud näite- ja harjutusülesannetele pakutakse ülesandeid enesekontrolliks. Kirjalikuks lahendamiseks mõeldud ülesanded on antud koos neile vastavate tinglike hindepunktidega. Eraldi alajaotuse moodustavad näited matemaatika riigieksamil esinenud 5- ja 10-punktistest ülesannetest. Kõikidele ülesannetele on lisatud vastused.

 Kogumiku koostamisel on silmas peetud eeskätt laia matemaatika eksamiks valmistuja vajadusi, kuid leidub  hulgaliselt materjali ka kitsa matemaatika eksamiks valmistujale ning vastavad põhiteadmised ja -oskused ning ülesanded on enamasti eristatud.

Kirjastus Argo | Rävala pst 8 - C114, Tallinn 10143 | 688 8680 | argokirjastus at argokirjastus dot ee | Sisukaart

Webgate