Otsi      Print      Sisukaart

 

Lähiajaloo õpik XII klassile

Lähiajaloo õpik XII klassile

Autor: Andres Adamson (koostaja), Jüri Ant, Marko Mihkelson, Sulev Valdmaa, Einar Vära
Lehekülgi: 234
Formaat: 164x235 mm
ISBN: 9985-9407-7-6
Ilmumisaeg: august 2003
Raamat on läbi müüdud

Teine, parandatud ja põhjalikult ümbertöötatud trükk.

Õpik käsitleb kokkusurutud kujul kõige mahukamat ja samas meile ajaliselt kõige lähemat, meid enim mõjutavat inimajaloo perioodi - lähiajalugu ehk XX sajandi ajalugu. Õpik lähtub riikliku õppekava üldosas esitatud õppe- ja kasvatustöö üldeesmärkidest, õpitulemustest ja lähiajaloo sisu määratlusest nng nõuetest õpikule. Arvestatud on ajalooõpetuse kontsentrilisuse ja eksemplaarsuse, eakohasuse, orienteeruva ja detailse lähenemise vaheldumise vajadustega. Vältida on püütud ajaloolise mõtlemise, ajalooprotsessist arusaamise kujundamist, mis annaks gümnaasiumi lõpetajale teatud tervikpildi lähiminevikust. Autorid rõhutavad, et kirjutasid õpiku, mitte teatmiku.

Õpik ei dubleeri muudes käibivates gümnaasiumiastme ajalooõpikutes esitatud materjali. Püütud on mitte korrata ka ühiskonnaõpetuse ainekavas ja kehtivais XII klassi ühiskonnaõpetuse õpikutes esitatut, samuti gümnaasiumiastme majandus- ja poliitilise geograafia õppesisusse kuuluvat materjali.

Keskmisest suurem tähelepanu Venemaale ja NSV Liidule tuleneb Eesti ajaloost ja geograafilisest asendist. Mõisted, nimed, sündmused ja daatumid, mille tundmine on autorite meelest eelduseks positiivse hinde saamiseks õpilase poolt, on ülejäänud tekstist selgelt välja toodud.

Õpik on kinnitatud Haridusministeeriumi poolt.

Autoritest:

Andres Adamson - Tallinna Pedagoogikaülikooli õppejõud, ajaloomagister
Jüri Ant - Tartu Ülikooli lähiajaloo professor, ajaloodoktor
Marko Mihkelson - Riigikogu liige, ajaloomagister
Sulev Valdmaa - Jaan Tõnissoni Instituudi kodanikuhariduse keskuse juhataja, ajaloolane
Einar Vära - ajaloolane, töötab Riigi Teataja toimetuses

Kirjastus Argo | Rävala pst 8 - C114, Tallinn 10143 | 688 8680 | argokirjastus at argokirjastus dot ee | Sisukaart

Webgate